Зразок заповіту на все майно

 

З А П О В I Т

Мiсто Київ, десяте січня двi тисячi п'ятнадцятого року

                                                                  ___ год. ___хв.

Я, ПІБ___________, ідентифікаційний №__________, дата народження – _________року, мiсце народження –__________, що проживаю: м.Київ вул.___________, на випадок моєї смерті роблю таке розпорядження: все належне мені майно, з чого б воно не складалось, та де б воно не знаходилось і взагалі, все те, на що я за законом матиму право і що буде належати мені на момент смерті, я заповідаю: ПІБ_______, __________року народження.

Змiст ст.ст.1216-1267, 1307 Цивiльного Кодексу України менi нотарiусом роз’яснено.

Заповiт складено i пiдписано в двох примiрниках, один iз яких зберiгається у приватного нотарiуса ПІБ_______, Київського міського нотаріального округу, а другий видається заповiдачу.

 

Цей заповіт на прохання заповідача записаний нотаріусом зі слів заповідача за допомогою загальноприйнятих технічних засобів.

(Місце для власноручного напису заповідача: Мною, ПІБ____ текст заповіту прочитано вголос і власноручно підписано.)

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА