Про деякі зміни до законодавчих актів щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України

Нотаріальна палата України здійснила правову експертизу законопроекту № 6146 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України» та звернулася до Верховної Ради України із проханням комплексного доопрацювання законопроекту, адже його норми створюють ризики істотного порушення прав дітей та батьків.
Зокрема, НПУ звертає увагу на наступне:
– запропонована модель безконтрольного генерування згоди батьками на виїзд дитини за кордон, що полягає у самостійній реєстрації громадянином за допомогою за стосунку Дія у Державному реєстрі актів цивільного стану без засвідчення справжності підпису такої особи, виключає з процедури будь-яку, навіть мінімальну, перевірку дієздатності громадянина та свободу волевиявлення;
– внесення до ДРАЦС заяв про згоду одного з батьків на тимчасовий виїзд дитини за межі України суперечить меті цього реєстру та законодавству;
– формування заяв засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг суперечить основним завданням цього порталу, адже він створений для забезпечення публічно-правових відносини між громадянином та державою, натомість надання згоди одного з подружжя іншому є цивільно-правовими (приватними) відносинами;
– заява, згенерована за допомогою за стосунку Дія, не є документом, який може бути прийнятий установами та органами іноземних держав, що надалі не дозволить оформлення додаткових документів за кордоном;
– законопроект № 6146 створює численні колізії норм права, суперечить статті 8 Конституції України, створює ризики порушення Україною міжнародних угод;
– законопроект № 6146 не враховує запровадження Єдиної державної електронної системи е-нотаріату.
Законопроект № 6146 потребує концептуального доопрацювання шляхом збереження обов’язковості нотаріального засвідчення справжності підпису на заявах про згоду на виїзд дитини за межі України (крім випадків, коли така згода не вимагається або презюмується) та запровадження в майбутньому взаємодії між Системою е-нотаріату та програмним забезпеченням Державної прикордонної служби України.