Щодо особливостей вчинення нотаріальних дій за участю жестомовних осіб

Відповідно до статті 4 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», українська жестова мова є мовою спільноти жестомовних осіб.

Жестомовною є особа із порушенням слуху та/або мовлення, у тому числі сліпоглуха особа, основним або одним із основних засобів спілкування якої є українська жестова мова.

Українська жестова мова – природна візуально-жестова мовна система з власною лексико-граматичною структурою, що сформувалася еволюційним шляхом і використовується як основний або один з основних засобів спілкування жестомовних осіб, які постійно проживають або впродовж тривалого часу проживали на території України.

В Україні кожному гарантується право вільно використовувати українську жестову мову в суспільному житті, вивчати та підтримувати її, а також навчатися українською жестовою мовою.

Особливості вчинення нотаріальних дій за участю жестомовних осіб визначені пунктом 7 глави 9 розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5:

«Якщо глуха, німа або глухоніма фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, письменна, вона має прочитати документ і підписати його. Якщо така особа у зв’язку з хворобою або фізичною вадою не може підписати документ, то при вчиненні нотаріальної дії обов’язково повинна бути присутня особа (сурдоперекладач), яка володіє технікою спілкування з глухою, німою або глухонімою особою і може підтвердити своїм підписом, що зміст правочину, заяви чи іншого документа відповідає волевиявленню та дійсним намірам учасника нотаріальної дії. Підпис особи (сурдоперекладача) проставляється після тексту документа».

Законодавчо процедура отримання освітнього рівня сурдоперекладача не визначена. Наразі підготовка перекладачів жестової мови здійснюється Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Українське товариство глухих» (ВГОІ «УТОГ») відповідно до Положення про посвідчення перекладача жестової мови (перекладача-дактилолога), затвердженого постановою ЦП УТОГ від 21.01.2017 № 17/2017 після проведення чергової атестації перекладача жестової мови відповідно згідно Положення про атестацію перекладачів жестової мови, затвердженого постановою президії ЦП УТОГ від 30.08.2016 № 222/2016.
Джерело інформації: https://npu.ua/news/zhestomovni/