Зразок договору дарування квартири

 

ДОГОВІР
дарування квартири
Місто Київ, двадцять третього червня дві тисячі п'ятнадцятого року.

 

Попередньо ознайомлені з правовими наслідками недодержання при вчиненні правочинів вимог закону, усвідомлюючи природу цього правочину та значення своїх дій, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, діючи добровільно, за відсутності будь-якого примусу як фізичного, так і психічного: з однієї сторони – ПІБ________(надалі — ДАРУВАЛЬНИК), народилася в м.Києві, _________року, проживає в місті Києві на проспекті _________, ідентифікаційний номер__________, та з другої сторони – ПІБ______(надалі — ОБДАРОВУВАНА), народилася в м.Києві ______ року, ідентифікаційний номер_____________, проживає в місті Києві по вулиці ________, уклали цей договір про таке:

 1. ДАРУВАЛЬНИК безоплатно передає у власність ОБДАРОВУВАНОЇ належну їй на праві приватної власності квартиру за №____ (_____) в будинку за №______ (______), що на проспекті _________в місті Києві.
 2. Документом, що підтверджує право власності ДАРУВАЛЬНИКА на відчужувану квартиру, є Договір купівлі-продажу квартири, посвідчений державним нотаріусом Першої Київської державної нотаріальної контори року по реєстру за №______. Право власності ДАРУВАЛЬНИКА на квартиру зареєстроване в Комунальному підприємстві Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна ________року у реєстровій книзі № _____ за реєстровим № _____.
 3. Відповідно до правовстановлюючого документа — Договору купівлі-продажу квартири — відчужувана квартира складається з однієї кімнати жилою площею _____(_________) кв.м, загальна площа квартири складає ______(________) кв.м.
 4. Дарунок цей сторони оцінюють у ______(_____) гривень 00копійок.
 5. Відповідно до даних, викладених в довідці-характеристиці, виданій Комунальним підприємством Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна _________року за № ______, вартість відчужуваної квартири складає ______ (________) гривень 00 копійок, загальна площа квартири з урахуванням 50% площі лоджії складає ________(__________) кв.м.
 6. За свідченням ДАРУВАЛЬНИКА відчужувана квартира на момент укладання цього договору нікому іншому не продана, не подарована, іншим способом не відчужена, під заставою, в тому числі податковою, забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо неї, а також прав у третіх осіб як в межах, так і за межами України немає, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не внесена.
 7. Відсутність заборони відчуження квартири підтверджується довідкою, виданою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ________ _________року за №______ та витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за №_____ року.
 8. Інформація про перебування відчужуваного за цим договором майна під податковою заставою в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна про податкові застави відсутня, що підтверджується Витягом із зазначеного реєстру за № 1690433 від 23 листопада 2004 року.
 9. ДАРУВАЛЬНИК та ОБДАРОВУВАНА стверджують, що однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки, підтверджують дійсність намірів при його укладанні, а також те, що він не носить характеру фіктивного та удаваного правочину.
 10. Сторони також стверджують, що не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті цього договору.
 11. Сторони розуміють, що за своєю природою договір дарування є безоплатним, а тому ДАРУВАЛЬНИК не має права вимагати від ОБДАРОВУВАНОЇ вчинення на його користь будь-яких дій майнового або немайнового характеру.
 12. Дарувальник стверджує, що йому невідомо про будь-які недоліки або особливі властивості предмета дарування, які могли б бути небезпечними для життя, здоров’я та майна Обдаровуваної.
 13. Всі витрати, пов’язані зі складанням цього договору та його нотаріальним посвідченням, сплачуються Обдаровуваною.
 14. Згідно ст.722 Цивільного кодексу України право власності Обдаровуваної на дарунок виникає з моменту його прийняття. В присутності нотаріуса Дарувальник передав Обдаровуваній ключі від квартири. Сторони усвідомлюють, що цим актом підтверджено передачу квартири Обдаровуваній.
 15. До укладення цього договору нотаріусом доведено до відома Обдаровуваної зміст заяви Дарувальника про те, що в шлюбі Дарувальник не перебуває, а квартира не є спільною сумісною власністю.
 16. Зі змістом ст.ст.182, 215-220, 225, 228-236, 717-728 Цивільного кодексу України, ст.ст.57, 59, 65 Сімейного кодексу України, вимогами пункту 13 правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, затверджених постановою Кабінету Міністрів україни 08 жовтня 1992 року за №572, сторони ознайомлені.
 17. Сторони стверджують, що зміст цього договору, зміст цього договору, зміст зазначених в пункті 16 статей Цивільного кодексу України та Сімейного кодексу України їм зрозумілий, питань, які залишилися б нез’ясованими і незрозумілими для них не має.
 18. Договір цей складено в трьох примірниках, один з яких призначається для зберігання у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПІБ____, а інші, викладені на бланках нотаріальних документів, призначаються для Дарувальника та Обдаровуваної.

ПІДПИСИ

Дарувальник:___________________________________________

Обдаровувана:__________________________________________

(Посвідчувальний напис нотаріуса)