Новини

Про врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором

До прийняття та набрання чинності законом щодо врегулювання відносин за участі осіб, пов’язаних з державою-агресором, нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії (крім нотаріальної дії із засвідчення справжності підпису на заяві про вихід з громадянства Російської Федерації та посвідчення заповіту військовополоненого) у разі звернення за вчиненням нотаріальної дії: громадянина Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, юридичної особи, утвореної та зареєстрованої відповідно до законодавства Російської Федерації, або юридичної особи, кінцевим

Про деякі зміни до законодавчих актів щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України

Нотаріальна палата України здійснила правову експертизу законопроекту № 6146 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України» та звернулася до Верховної Ради України із проханням комплексного доопрацювання законопроекту, адже його норми створюють ризики істотного порушення прав дітей та батьків.
Зокрема, НПУ звертає увагу на наступне:

Засвідчення вірності копій документів нотаріусом

Щоб завірити копію документа так, аби вона мала юридичну значимість, потрібно звернутися до нотаріуса. Саме він має право своїм підписом і печаткою засвідчувати вірність документа або його копію. Відповідно до п. 10 ст. 34 ЗУ Про нотаріат, нотаріуси засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них. Засвідчення вірності копій документів і витягів з них здійснюється нотаріусом за усним зверненням заінтересованої особи.

Щодо засвідчення справжності підпису громадян держави–агресора російської федерації на заявах про вихід з такого громадянства

Вихід з громадянства російської федерації особи, яка проживає на території іноземної держави, здійснюється на підставі добровільного волевиявлення такої особи у спрощеному порядку, за винятком випадків, передбачених статтею 20 Федерального закону Про громадянство російської федерації.
Відповідно до статті 9 вказаного Закону громадянство дитини при набутті чи припиненні громадянства російської федерації одним з її батьків чи обома її батьками зберігається чи змінюється відповідно до цього Закону.

Проблемні питання спадкового договору

Спадкове право – одна з найбільш об`ємних галузей права, яка завжди користується попитом серед клієнтів. Так як мова йтиме про спадковий договір, варто зазначити, що договірні відносини є складним механізмом, який покликаний для врегулювання інтересів сторін договору, а також зменшення ризику незаконного втручання третіх осіб або переходу права власності до них.

Сторінки