Новини

Відмова у вчиненні нотаріальної дії

Так, відмовити у вчиненні нотаріальної дії нотаріус або відповідна посадова особа може лише у випадку, якщо:
вчинення такої дії суперечить законодавству України;
не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;
дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії;
є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом насильства;

ДОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Громадяни з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою прав і свобод, які закріплені в Конституції та інших законодавчих актах. Відповідно до Закону «Про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю в Україні», з метою реалізації творчих і виробничих здібностей та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, особам з інвалідністю забезпечується право працювати на підприємствах, в установах та організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.

Нотаріус – історично друга юридична професія після судді

Нотаріат існує не один десяток століть, нотаріус – історично друга юридична професія після судді. Вперше переваги професії нотаріуса виявилися у Вавілоні (1760 до н.е.). Цар Хаммурапі видав кодекс (правила поведінки), який зробив його знаменитим. Ці правила закликали дотримуватися твердої дисципліни в його країні.

Перевірка нотаріусом джерела походження коштів покупця при купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення

Однією з умов купівлі земельної ділянки є перевірка нотаріусом джерела походження коштів покупця.
У разі набуття земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність за відплатним договором (купівля-продаж, рента, міна тощо) нотаріус зобов’язаний перевірити джерела походження коштів або інших активів набувача.
Джерелами походження коштів для набуття у власність земельної ділянки можуть бути:
заробітна плата (грошове забезпечення);
гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами;

Позиція стосовно державної реєстрації переходу права користування на земельні ділянки від засновника до фермерського господарства.

Міністерство юстиції України з метою забезпечення єдиної практики
застосування законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, враховуючи висновки щодо застосування норм
права, викладені у постановах Верховного Суду, доводить до відома позицію
стосовно державної реєстрації переходу права користування на земельні
ділянки від засновника до фермерського господарства.
Частинами другою, п’ятою статті 13 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» визначено, що судові рішення, що набрали законної сили, є

Сторінки