Новели законодавства у період воєнного стану

Питання вчинення нотаріальних дій під час воєнного стану набирає значних обертів. Постійно вносяться зміни до законодавства, з метою забезпечення прав громадян на території всієї країни.
Зважаючи на тимчасову окупацію окремих населених пунктів України та ведення на відповідній території активних бойових дій, Міністерством юстиції України та ДП «Національні інформаційні системи» було прийнято рішення про зупинення роботи значної кількості реєстрів від несанкціонованого втручання та спотворення даних.
Тому, станом на сьогодні, встановлено вичерпний перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 01 квітня 2022 року № 1307/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 11 квітня 2022 року № 1429/5). До нього входять повністю Херсонська, Донецька, Луганська області, АРК Крим та м. Севастополь, а також окремі райони Харківської, Миколаївської та Запорізької областей.
У зв’язку з тим, що Полтавська область не входить до вищезазначеного переліку, навіть в умовах воєнного стану, ми продовжуємо працювати на благо нашої держави та громадян.
Одним з найбільш актуальних питань щодо реєстраційних дій залишається реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Адже, за загальним правилом, вона проводиться в межах області, а на теперішній час така реєстрація юридичних осіб, місцезнаходження яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниць, що входить переліку, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, проводиться незалежно від їх місцезнаходження. Іншими словами, наразі можливо проводити реєстраційні дії на всій території України, тим особам, де припинено дію реєстрів, але виключно державними реєстраторами (нотаріуси можуть вчиняти реєстраційні дії тільки в межах області).
Якщо звернутися до питання державної реєстрації прав на нерухоме майно, то наразі такі правочини можливо вчиняти лише за місцезнаходженням нерухомого майна, що в свою чергу унеможливлює реалізацію дії норм Цивільного Кодексу України про вчинення договорів за місцем реєстрації однієї зі сторін.
Поговоримо й про довіреності. В умовах воєнного або надзвичайного стану, за відсутності доступу нотаріуса до Єдиного реєстру реєстрація довіреностей, посвідчених в нотаріальному порядку, та довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, а також відомостей про припинення їх дії проводиться протягом п’яти робочих днів з дня відновлення такого доступу. Зазначимо, що до введення в Україні воєнного стану, реєстрація довіреності мала проводитись в день її посвідчення. Також, нотаріуси, на сьогодні, мають право реєструвати довіреності, посвідчені їх колегами, які не мають доступу до Єдиного реєстру довіреностей, шляхом надання заяви до відповідної нотаріальної контори, в межах якої не припинено доступ до реєстру.
Далі про спадщину. Наразі закон передбачає можливість відкриття спадкової справи незалежно від місця реєстрації померлого, що значно спрощує проведення даних дій внутрішньо переміщеним особам, однак питання майбутнього оформлення свідоцтв поки що залишається відкритим.
Отже, в цілому, зняття повного блокування реєстрів та надання можливості здійснювати реєстраційні дії щодо інтересів фізичних та юридичних осіб дає змогу невпинно продовжувати роботу нотаріату. Швидке реагування та формування Міністерством юстиції Україні Переліку нотаріусів, що мають доступ до вищезазначених реєстрів, демонструє зацікавленість держави у відновленні функціонування бізнесу, вчинення правочинів з нерухомістю, що в свою чергу породжує наповненість бюджету, та є особливо важливим для країни у воєнний час.