Перевірка нотаріусом джерела походження коштів покупця при купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення

Однією з умов купівлі земельної ділянки є перевірка нотаріусом джерела походження коштів покупця.
У разі набуття земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність за відплатним договором (купівля-продаж, рента, міна тощо) нотаріус зобов’язаний перевірити джерела походження коштів або інших активів набувача.
Джерелами походження коштів для набуття у власність земельної ділянки можуть бути:
заробітна плата (грошове забезпечення);
гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами;
дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності;
дохід від відчуження майна;
дивіденди;
проценти;
роялті;
страхові виплати;
виграші (призи) в азартні ігри, виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора;
призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях;
благодійна допомога;
пенсія;
спадщина;
подарунки;
кошти, отримані в позику (кредит);
набуття права на знахідку або скарб;
інші джерела, не заборонені законом.

Документами, що підтверджують джерела походження коштів, є:
декларація про майновий стан і доходи;
декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру/декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування;
річна (квартальна, інша) фінансова та/або податкова звітність юридичної особи — набувача та фізичної особи-підприємця (за наявності), що отримана нотаріусом безпосередньо від набувача (баланс, витяги, що містять дані про прибутки та збитки господарської діяльності клієнта, податкова декларація з додатками);
фінансова звітність юридичної особи — набувача, що оприлюднена відповідно до вимог законодавства;
інші документи, що підтверджують джерела походження коштів.

Джерело: Міністерство юстиції України