Процедура визнання особи безвісно відсутньою під час воєнного стану

Законом України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» визначено, що особою, зниклою безвісти, вважається фізична особа, стосовно якої немає відомостей про її місцеперебування на момент подання заявником заяви про її розшук.
При цьому особа, яка зникла безвісти в зоні збройного конфлікту під час проходження нею військової служби або за будь-яких інших обставин, що підтверджують факт перебування особи у цій зоні, буде вважатися особою, зниклою безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом.
Така особа, яка зникла безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями на території держави або у зв’язку з надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, або іншими подіями, що можуть спричинити масову загибель людей, вважається особою, зниклою безвісти за особливих обставин.
Статусу зниклої безвісти така особа набуває з моменту подання заявником до поліції заяви про факт зникнення особи безвісти та її розшук або за рішенням суду (про визнання фізичної особи безвісно відсутньою) та вважається зниклою безвісти до моменту припинення її розшуку (до встановлення місцеперебування, місця поховання чи місцезнаходження останків особи, зниклої безвісти).
Фізичну особу може бути визнано безвісно відсутньою лише за особливою процедурою – в судовому порядку. Підставою для визнання фізичної особи безвісно відсутньою є відсутність її протягом року за місцем постійного проживання і відсутність відомостей про місце її перебування, неможливість встановлення з нею будь-якого зв’язку.
Заяву про визнання фізичної особи безвісно відсутньою може бути подано заявником, тобто членом сім’ї, родичем до суду першої інстанції за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна. При цьому, на час воєнного стану в країні варто не забувати про тимчасову зміну територіальної підсудності справ щодо територій, які тимчасово перебувають в окупації.
В заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою обов’язково зазначається мета, з якою необхідно визнати фізичну особу безвісно відсутньою (наприклад, з метою розірвання шлюбу іншим із подружжя), обставини, що підтверджують безвісну відсутність фізичної особи та долучаються всі наявні у заявника докази (наприклад, копія звернення до правоохоронних органів із заявою про зникнення особи та її розшук, докази розміщення об’яв щодо розшуку та встановлення місця перебування особи, можливі покази свідків, які стали очевидцями, які востаннє бачили зниклу особу, спілкувалися з нею, чи бачили її викрадення або примусове утримання окупаційними військовими і т. ін.).
За наслідками розгляду заяви та ухвалення судом рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою настають відповідні правові наслідки:
1) нотаріусом встановлюється опіка над майном такої особи, призначається опікун, який управляє майном в інтересах особи, яка визнана безвісно відсутньою, в тому числі надає утримання особам, яких був зобов’язаний утримувати безвісно відсутній за рахунок цього майна;
2) інший з подружжя одержує право розірвати шлюб у спрощеному порядку в органах державної реєстрації актів цивільного стану;
3) припиняються зобов’язання, нерозривно пов’язані з особою безвісно відсутнього (наприклад, представництво за довіреністю, договір доручення, трудові контракти, договори надання зниклим послуг).
Та це рішення у разі зміни обставин може бути скасовано судом. Підставою для скасування рішення є одержання судом заяви про появу фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або відомостей про місцеперебування цієї особи. Таку заяву може бути подано особою, яку було визнано безвісно відсутньою або іншою заінтересованою особою до суду, який ухвалив рішення про визнання особи безвісно відсутньою або до суду за місцеперебуванням особи.
Відповідно, у разі скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою правові наслідки такого визнання втрачають свою силу, а права такої особи мають бути поновлені в повному обсязі у встановленому законом порядку.

Більше інформації за посиланням: https://jurfem.com.ua/protsedura-vyznannya-osoby-bezvisno-vidsutnyoyu-pi...