Відтепер фіктивність фінансових операцій суб’єктів господарювання також під контролем банків

Національний банк України постановою від 18.04.2019 № 62 затвердив зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, йдеться на сайті officevp.sfs.gov.ua
Змінами передбачено, що банк має вживати заходів для вивчення клієнтів-суб'єктів господарювання, які отримують у банку готівку для подальшого здійснення готівкових розрахунків, щоб спростувати або підтвердити підозри щодо здійснення клієнтом фінансових операцій з ознаками фіктивності. Зокрема, з урахуванням ризик-орієнюваного підходу банк має отримувати від клієнта підтвердні документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки.

Починаючи з 3 червня для того, щоб отримати готівку в банку, суб’єкту господарювання слід надавати підтверджуючі документи.

Такими документами можуть бути:

закупівельний акт (закупівельна відомість);

податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних

осіб, і сум утриманого з них податку;

відомість на виплату готівки;

наказ про відрядження;

кошторис витрат;

кредитний договір;

договір поставки;

договір транспортування;

договір зберігання;

інші звітні документи.

Отже, банками вживатимуться заходи по вивченню клієнтів - суб’єктів господарювання, з метою спростування або підтвердження підозри щодо здійснення ними нелегальних операцій.

Згаданою Постановою також унормовано застосування електронного підпису та електронної печатки у банківській системі України під час здійснення касових операцій відповідно до вимог законодавства (зокрема, Закону "Про електронні довірчі послуги").

Постанова набирає чинності з 3 червня 2019 року.